مقالات پیرامون نانو

مقالات پیرامون نانو


تاریخ : 1399/12/04 بازدید: 753 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

مقالات پیرامون نانو

در طبيعت مواد و ساختارهای بيولوژيك هایی بسيار جالبي وجود دارد . به طور مثال  در جهان حدود 20000 نوع گياه وجود دارند كه وقتي قطرات آب بر روي سطح برگ های  آن ها مي افتد ، به صورت كروي در آمده و روي سطوح  گل برگ ها غلتيده و به پايين مي افتند و گرد و غبار و آلودگي ها را با این روش از سطح خود مي زدايند.

يكي از معروف ترين اين گياهان برگ گل " نيلوفر آبي "  است. غلطیدن قطرات بدون جذب بروی برگهای گل نیلوفر آبی از دیرباز موضعی مورد بحث برای محافل فیلسوفان بوده  و نظرات مختلفی در این خصوص از طرف فیلسوفان مطرح می شده است .

 

In nature there are very interesting materials and biological structures.
For example, in the world there are about 20,000 kinds of plants.
The most important of these plants flower leaves "Lotus" is. Without attracting distracted of droplets on the leaves of the lotus flower has long been discussed topical circles and philosophers different opinions on this issue has been raised by philosophers.

 

تا اینکه  در سال 400 پیش از میلاد اولین بار دموکریتوس  یونانی که  برای نخستین بار واژه اتم یافت او را در زبان خود ، اینگونه معنا  کرد " تقسیم نشدی " شاید او اولین جرقه ها را برافروخت .

Until the year 400 BC, the first Greek Democritus, who first found him atoms word in their language, this means that "you did not divide" Maybe he sparked the first sparks.

از نمونه های اولیه محصولاتی که در آنها از مواد نانوساختار استفاده شده می توان به موارد زیر اشاره نمود .

Prototypes of nanostructured materials used in their products that can be mentioned the following.

قرن 4: جام  لیکور گوس جام   ( رم) یک مثال از شیشه ای دورنگ نما است.  طلا کلوئیدی و نقره در شیشه ای اجازه می دهد آن را در حالت عادی به رنگ سبز دید و برخودرد نور به  قرمز  درآید در حالی که مر کز آن به رنگ  سفید دیده می شود .

 

4th century: Lykvrgvs Cup Cup (RAM) is an example of dichroic glass. Colloidal gold and silver in the glass allows it normally green eyes and red light turns hitting while the center has seen it in white.

Photo, 9th C Iraq lustreware bowl

قرن 9-17 : سفال  درخشان، پر زرق و برق  سفال لعابدار استفاده در جهان اسلام ، و بعد از آن در اروپا نیز نمونه آن ساخته شد ، شامل نقره یا مس یا سایر نانوذرات فلزی  بوده است .

9-17 century: pottery brilliant, glittering ceramic glazes used in the Muslim world, and then the samples were made in Europe, including silver or copper or other metal nanoparticles, respectively.

قرن 6-15: ساخت  پنجره های شیشه ای رنگ آمیزی  در کلیساهای اروپا رنگ های غنی خود را به نانو ذرات کلرید طلا و سایر اکسیدهای فلزی و کلریدها بکار رفته در آنها باعث درخشش خاصی می شد ؛ استفاده از نانوذرات طلا نیز عمل تصفیه هوای را به عهده داشت  فوتوکاتالیک.

6-15 century: making stained-glass windows in the churches of Europe to the rich colors of gold and other metal oxides and chlorides chloride particles used in their particular brilliance was the use of gold nanoparticles act as air purifiers was responsible for the photo catalytic action.

عکس، دمشق صابر، C 17

قرن 13 18 در شهر "دمشق" در تیغه شمشیر  از نانولوله های کربنی و نانوسیم استفاده شده بود . این  فرمول  باعث می شد تا فولاد فوق العاده سختی با خاصیت  انعطاف پذیری بالا ، و سبک وزن  و بسیار تیز را  به وجود آورد .

Century 13-18 in the city "Damascus" the sword of carbon nanotubes and nanowires were used. This formula makes it extraordinarily difficult to steel with high flexibility, and created a lightweight and very sharp.

شروع گفتگو در واتساپ
تیم پشتیانی نانوزیت در هر لحظه پاسخگوی شما هستند
پشتیبانی / فروش سلام چطور میتونم کمکتون بکنم